बंद करे

नामांकन विवरण

SL No. Candidate Name Party Name Affidavit of Candidates
01. मधुसुधन पासवान निर्दलीय Download Set 1
02. धर्मेन्द्र कुमार जनतंत्र आवाज पार्टी Download Set 1
03 शिवचन्द्र राम राष्ट्रीय जनता दल Download Set1,   Affidavit

Download Set2,  Affidavit

Download Set3

Download Set4

04 सुरेंद्र कुमार पासवान निर्दलीय Download Set1
05 राज कुमार पासवान युवा बिहार सेना Download Set1

Download Set2

Affidavit

06 राजेश कुमार रौशन सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ़ इंडिया Download Set1
07 बालेन्द्र दस जनशक्ति जनता दल Download Set1

Download Set2

08 कुन्दन कुमार निर्दलीय Download Set1
09 पहलाद पासवान निर्दलीय Download Set1
10 शशि स्वराज निर्दलीय Download Set1

Download Set2

11 चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) Download Set1

Download Set2

Download Set3

Download Set4

12 मेघनाथ पासवान निर्दलीय Download Set1
13 राम लगन पासवान साथी और आपका फैसला पार्टी Download Set 1,  Affidavit
14 हरिभजन पासवान निर्दलीय Download Set1
15 कृष्ण मोहन पासवान राष्ट्रीय अपना दल Download Set 1, Affidavit
16 रामप्रवेश पासवान निर्दलीय Download Set 1,  Affidavit
17 शैलेन्द्र कुमार निर्दलीय Download Set1
18 रंधीर पासवान निर्दलीय Download Set1   Set2 ,  Affidavit
19 कविता कुमारी निर्दलीय Download Set1
20 अशोक कुमार समता पार्टी Download Set1
21 अशोक पसवान राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी Download Set1
22 हरिवंश पासवान निर्दलीय Download Set1  Set2 , Affidavit