बी0 एल0 ए0 सूची

बी0 एल0 ए0 सूची
शीर्षक दिनांक डाउनलोड / लिंक
127-राजापाकर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के बी.एल.ए. की सूची ( राष्ट्रीय जनता दल ) 01/03/2019 डाउनलोड(321 KB)
126-महुआ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के बी.एल.ए. की सूची ( राष्ट्रीय जनता दल ) 01/03/2019 डाउनलोड(257 KB)
129-महनार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के बी.एल.ए. की सूची ( जनता दल युनाइटेड ) 01/03/2019 डाउनलोड(165 KB)
128-राघोपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के बी.एल.ए. की सूची ( जनता दल युनाइटेड ) 01/03/2019 डाउनलोड(128 KB)
127-राजापाकर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के बी.एल.ए. की सूची ( जनता दल युनाइटेड ) 01/03/2019 डाउनलोड(137 KB)
126-महुआ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के बी.एल.ए. की सूची ( जनता दल युनाइटेड ) 01/03/2019 डाउनलोड(81 KB)
125-वैशाली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के बी.एल.ए. की सूची ( जनता दल युनाइटेड ) 01/03/2019 डाउनलोड(219 KB)
124-लालगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के बी.एल.ए. की सूची ( जनता दल युनाइटेड ) 01/03/2019 डाउनलोड(206 KB)
123-हाजीपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के बी.एल.ए. की सूची ( जनता दल युनाइटेड ) 01/03/2019 डाउनलोड(142 KB)
128-राघोपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के बी.एल.ए. की सूची ( लोक जनशक्ति पार्टी ) 15/02/2019 डाउनलोड(216 KB)